Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15531-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 974104
Katalogové èíslo 80367
Název dokumentu Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled
Anglický název Industrial automation systems and integration - Industrial manufacturing management data - Part 1: General overview
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 15531-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15531-1 Účelem této normy je poskytnutí neutrálního mechanismus, který je schopen popsat manažérská data průmyslové výroby vzniklá během výrobního procesu v rámci průmyslové společnosti a jejího vnějšího prostředí. Norma rozlišuje tři hlavní kategorie dat: - vztahující se k externím výměnám, - vztahující se k managementu zdrojů výrobního procesu, - a vztahující sek managementu výrobních toků.