Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5817
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050110
Katalogové èíslo 80285
Název dokumentu Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality
Anglický název Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti 01.09.2014
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.40 - Svarové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 58172007
ISO 58172003
ISO 5817/Cor.12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71161ČSN EN ISO 5817 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95804ČSN EN ISO 5817 2014
Anotace

ČSN EN ISO 5817 Norma určuje stupně kvality podle vad svarových spojů zhotovených tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) pro všechny druhy ocelí, niklu, titanu a jejich slitiny. Platí pro tloušťky materiálu větší než 0,5 mm. Zahrnuje plně provařené tupé svary a veškeré koutové svary. Zásady této mezinárodní normy lze také použít pro částečně provařené tupé svary. Stupně kvality svarových spojů ocelí svařovaných elektronovým a laserovým svařováním jsou uvedeny v ISO 13919-1. Norma uvádí tři stupně kvality, označené B,C a D, aby bylo možné použití pro širokou řadu svařovaných výrobků. Stupeň kvality B odpovídá nejvyššímu požadavku na kvalitu zhotoveného svaru. Stupně kvality odpovídají kvalitě ve výrobě a ne vhodnosti použití vyrobeného produktu. Tato mezinárodní norma se používá pro: - nelegované a legované oceli; - nikl a slitiny niklu; - titan a slitiny titanu; - ruční, mechanizované a automatické svařování; - všechny polohy svařování; - všechny druhy svarů, například tupé svary, koutové svary a spoje odboček; - následující metody svařování a jejich definované varianty v souladu s ISO 4063: - 11 obloukové svařování tavící se elektrodou bez ochranného plynu; - 12 svařování pod tavidlem; - 13 obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu; - 14 obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu; - 15 plazmové svařování; - 31 plamenové svařování s kyslíkem (pouze pro ocel). Metalurgická hlediska, například velikost zrna, tvrdost, nejsou v této normě zahrnuta.