Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 80171
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of tension components made of steel
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-112006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85375ČSN EN 1993-1-11 2008Z1
81293ČSN EN 1993-1-11 2008NA ed. A01.04.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85902ČSN EN 1993-1-11 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77995ČSN EN 1993-1-11 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-11 ČSN EN 1993-1-11 uvádí pravidla pro navrhování konstrukcí s taženými ocelovými prvky, které jsou v připojení ke konstrukci nastavitelné a vyměnitelné. Tažené prvky, které nejsou nastavitelné nebo vyměnitelné, např. ve vzduchu pletená lana visutých mostů nebo lana pro dodatečně předepnuté mosty, nejsou v této normě zahrnuty. Nicméně pravidla této normy je pro ně možné použít. Tato norma rovněž určuje pravidla pro stanovení technických požadavků na prefabrikované tažené prvky z hlediska jejich bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti.