Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13084-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734220
Katalogové èíslo 80166
Název dokumentu Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
Anglický název Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13084-22007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66101ČSN EN 13084-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13084-2 Tato evropská norma stanoví konkrétní požadavky a kritéria pro projektování a stavbu komínů z monolitického betonu a betonových prefabrikátů. Uvádí požadavky pro zajištění mechanické odolnosti a stability betonových komínů v souladu s požadavky uvedenými v EN 13084-1. Kritéria uvedená v kapitole 1 EN 13084-1:2000 platí i pro komíny přistavěné k budovám. Pokud následující kapitoly nestanoví jinak, platí základní norma pro navrhování betonových konstrukcí EN 1992-1-1.