Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61098
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356619
Katalogové èíslo 80146
Název dokumentu Přístroje radiační ochrany - Instalovaná zařízení k monitorování povrchové kontaminace osob
Anglický název Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.280 - Radiační ochrana
17.240 - Měření radiace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 610982007
IEC 610982003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18734ČSN IEC 1098 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61098 Tato norma platí pro varovná zařízení zajišťující monitory používané k monitorování kontaminace radioaktivními zdroji záření na povrchu osob buď s oblečením nebo bez oblečení. Norma se vztahuje pouze na ten typ zařízení, kde uživatel neprovádí jinou činnost než to, že je přítomen a/nebo dá své ruce a nohy na detektory. Neplatí pro přístroje, u nichž uživatel nebo někdo jiný pohybuje detektory po ploše, která má být monitorována nebo uživatel rychle projde monitorem. Také neplatí pro jakékoliv periferní zařízení, které může být spojeno s určitým typem zařízení, jako jsou malé monitory.