Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 80112
Název dokumentu Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
Anglický název Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti 01.08.2020
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-42007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510586ČSN EN 131-4 2020
Anotace

ČSN EN 131-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkoušky a značení víceúčelových žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji. Norma se má používat spolu s EN 131-1 a EN 131-2. Tato evropská norma neplatí pro kloubové spoje kombinovaných a dvojitých žebříků, jak jsou definovány v EN 131-1.