Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 11726
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441303
Katalogové èíslo 80089
Název dokumentu Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
Anglický název Solid mineral fuels - Guidelines for the validation of alternative methods of analysis
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 117262004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509630ČSN ISO 11726 2020
Anotace

ČSN ISO 11726 Tato mezinárodní norma popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu srovnáním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímo porovnáním s referenčním materiálem, který byl důkladně analyzován s použitím odpovídající mezinárodně normalizované metody. Jsou použity parametrické statistické metody, to znamená, že jejich použití je možné, pouze pokud je vlastnost vyjádřena přirozeným číslem na přibližně lineární stupnici. Výsledky některých metod, například Gray-Kingův typ koksu, nejsou takto vyjádřeny a zde uvedené metody mohou být použity, jen pokud jsou data převedena do parametrické stupnice.