Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736205
Katalogové èíslo 79983
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
Anglický název Eurocode 3: Design of Steel Structures - Part 2: Steel bridges
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-22006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85391ČSN EN 1993-2 2008Z1
81408ČSN EN 1993-2 2008NA ed. A01.03.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85906ČSN EN 1993-2 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77994ČSN EN 1993-2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-2 Norma pojednává o navrhování ocelových mostů pro pozemní komunikace i mostů železničních. Vychází se z obecných pravidel ČSN EN 1993-1-1 a doplňují se pravidla pro mosty. Norma obsahuje potřebné údaje o materiálu, analýze mostů a posuzování mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Jsou zde potřebné údaje pro hodnocení únavy u mostů, pro návrh ložisek i mostních závěrů.