Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60269-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354701
Katalogové èíslo 79981
Název dokumentu Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Low-voltage fuses - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60269-12007
IEC 60269-12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85303ČSN EN 60269-1 ed. 3 2008A1
96907ČSN EN 60269-1 ed. 3 2008A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20558ČSN EN 60269-2 1996
20559ČSN EN 60269-3 1996
57648ČSN EN 60269-1 ed. 2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60269-1 ed. 3 Tato norma platí pro pojistky s uzavřenými omezujícími tavnými vložkami se jmenovitými vypínacími schopnostmi minimálně 6 kA, určené pro jištění obvodů na střídavý proud průmyslového kmitočtu, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje 1 000 V, nebo obvodů na stejnosměrný proud, jejichž jmenovité napětí nepřekračuje 1 500 V.