Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 8501-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038221
Katalogové èíslo 79889
Název dokumentu Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků
Anglický název Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (ISO 8501-1:2007)
Datum vydání 01.11.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.220.10 - Příprava povrchů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 8501-12007
ISO 8501-12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51358ČSN ISO 8501-1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 8501-1 Norma specifikuje řadu stupňů zarezavění a stupňů přípravy povrchu oceli. Čistotu povrchu popisuje podle jeho vizuálního vzhledu. Různé stupně jsou definovány slovním popisem spolu s reprezentativními fotografiemi pro každý slovně popsaný stupeň. Norma je vhodná pro povrchy ocelí válcovaných za tepla, které jsou připraveny pro nanášení nátěru metodami jako je otryskávání, ruční a mechanizované čištění a čištění plamenem. Lze ji použít také pro oceli válcované za studena o dostatečné tloušťce, aby byla vyloučena deformace způsobená dopadem abraziva nebo vlivem mechanizovaného čištění. Je vhodná i pro ocelové podklady, které vedle zbytkových okují vykazují zbytky pevně ulpělých nátěrů a dalších cizích materiálů. Referenční fotografie používané pro vyhodnocení ocelových povrchů podle této části ISO 8501 nejsou součástí ČSN. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze zabezpečit reprodukci obrazové přílohy z originálu normy ISO v odpovídající kvalitě, doporučujeme pro referenční účely zakoupit originál ISO normy v tištěné podobě. Referenční výtisk normy ISO je k dispozici k nahlédnutí ve studovně ČNI.