Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 5401
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755401
Katalogové èíslo 79888
Název dokumentu Navrhování vodovodního potrubí
Anglický název Designing of water pipeline
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti 01.04.2020
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
93.025 - Vnější systémy rozvodu vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26201ČSN 75 5401 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509660ČSN 75 5401 2020
Anotace

ČSN 75 5401 Tato norma stanovuje zásady pro navrhování vodovodního potrubí vnějších vodovodů studené pitné vody, tedy pouze pro potrubí od zdroje vody až k napojení vodovodní přípojky. Norma doplňuje požadavky ČSN EN 805 a ČSN EN 1993-4-3 tam, kde to tyto normy umožňují nebo v oblasti, kterou tyto normy neřeší.