Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 731101
Katalogové číslo 79841
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Datum vydání 01.11.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.12.2007
Věstník vydání (měs/rok) 11/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1996-32006
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
81022ČSN EN 1996-3 2007NA ed. A01.12.2011
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
86813ČSN EN 1996-3 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
75811ČSN EN 1996-3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1996-3 ČSN EN 1996-3 je českou verzí evropské normy EN 1996-3:1996. Je součástí souboru norem - částí Eurokódu 6 - pro zděné konstrukce. Stanovuje hlavní zásady pro zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí. Norma v úvodní části uvádí termíny, názvosloví, značky a základní definice k pojednávané problematice, dále podrobněji popisuje hlavní zásady navrhování a použití metody dílčích součinitelů spolehlivosti. Pozornost je věnována navrhování nevyztužených zděných stěn s použitím zjednodušených metod výpočtu. V neposlední řadě se věnuje pozornost problematice zajištění prostorové tuhosti jednoduchých staveb definovaných vymezujících parametrů. Zaváděná norma je členěna do čtyř základních kapitol, odpovídajících obsahem následující problematice: Všeobecně - Základy navrhování - Materiály - Navrhování s použitím zjednodušených metod výpočtu, to vše se zaměřením na nevyztužené zděné konstrukce. Kromě toho obsahuje norma 4 přílohy - dvě normativní (B,D) a dvě informativní (A,C). První příloha A popisuje základní případy zjednodušených výpočtů zděných stěn budov s nejvýše třemi nadzemními podlažími. Přílohy B a C stanoví přípustné zjednodušené metody výpočtu vnitřních stěn, které nejsou namáhány svislým zatížením a na které působí buď omezené boční zatížení (příloha B), nebo rovnoměrné boční zatížení (příloha C). Poslední příloha D stanoví diferencovaně ve třech částech charakteristické pevnosti zdiva v tlaku, v tahu za ohybu a počáteční pevnost zdiva ve smyku; tabulkové hodnoty byly získány pro uvedené kombinace zdicích prvků a malty pro zdění s využitím výpočtových vztahů podle ČSN EN 1996-1-1. Kromě uvedených příloh je norma vybavena rovněž národní předmluvou, národními poznámkami a informativní národní přílohou, udávající některé národně stanovené parametry a specifické národní doplňující informace. Převzetí uvedené části zásadní evropské normy (Eurokódu 6) do soustavy národních norem je povinné a péčí ČNI zajištěný český překlad má posloužit odborné veřejnosti k zahájení používání této normy. Tato norma tak tímto definitivně vstupuje v platnost v ČR a po ukončení doby souběhu s dosud platnými národními normami ČSN 73 1101 a návazně i ČSN 73 2310 bude v roce 2010 spolu se všemi ostatními částmi Eurokódu 6 tvořit jedinou platnou a ucelenou soustavou převzatých evropských norem zahrnujících všechny potřebné zásady a pravidla pro navrhování, podrobné i zjednodušené statické a požární posuzování, volbu materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí v ČR.