Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60445 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330160
Katalogové èíslo 79830
Název dokumentu Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů
Anglický název Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals and conductor terminations
Datum vydání 01.11.2007
Datum ukonèení platnosti 01.11.2013
Datum úèinnosti 01.12.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.075 - Písmenné značky
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 604452007
IEC 604452006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88391ČSN EN 60445 ed. 3 2007Z101.11.2013
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61002ČSN EN 60445 ed. 2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88389ČSN EN 60445 ed. 4 2011
Anotace

ČSN EN 60445 ed. 3 Jedná se o základní bezpečnostní normu určenou pro použití pro použití technickými komisemi při přípravě norem podle zásad stanovených v pokynech mezinárodní normalizace pro zpracování norem bezpečnosti. Norma platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a kdekoli je to použitelné, pro kombinaci takových zařízení (například v rozváděčích). Platí také pro identifikaci zakončení vodičů ochranného, nulového, středního, vodiče PEN, vodičů pospojování i vodičů fázových.