Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730035
Katalogové èíslo 79645
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1991-1-72006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85363ČSN EN 1991-1-7 2007Z1
97238ČSN EN 1991-1-7 2007A1
81407ČSN EN 1991-1-7 2007NA ed. A01.12.2011
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87337ČSN EN 1991-1-7 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77269ČSN EN 1991-1-7 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1991-1-7 ČSN EN 1991-1-7 uvádí zásady a aplikační pravidla pro stanovení mimořádných zatížení u pozemních a inženýrských staveb. Jsou zde uvedeny pokyny pro nárazové síly od silničních vozidel, od železniční dopravy, od vysokozdvižných vozíků, plavidel a vrtulníků, pokyny pro stanovení tlaků od vnitřních výbuchů a pro zatížení od lokálního porušení z nespecifikované příčiny.