Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14800
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 139020
Katalogové èíslo 79606
Název dokumentu Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
Anglický název Corrugated safety metal hose assemblies for the connection domestic appliance using gaseous fuels
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.70 - Hadice a hadicové sestavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 148002007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14800 Tato evropská norma stanovuje požadavky na technické parametry, materiál a metody zkoušení sestav bezpečnostních ohebných vlnovcových kovových hadic pro připojení vnitřního zařízení za účelem dosažení úspor prací. Sestavy vlnovcových kovových hadic na přepravu plynu podle této evropské normy jsou vhodné pro připojování domácích spotřebičů uvnitř nebo vně domů při použití plynu s tlakem nižším než 0,5 bar. Pozornost je koncipována s ohledem na pečlivou kontrolu kvality tak, jak uvádí EN ISO 9001.