Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60880
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356587
Katalogové èíslo 79582
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávajících funkce kategorie A
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A function
Datum vydání 01.04.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 608802006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85095ČSN IEC 60880 2008Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15035ČSN IEC 880 1993
65295ČSN IEC 60880-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60880 Tato norma stanovuje požadavky pro software systémů I&C využívající počítače jaderných elektráren vykonávajících funkce bezpečnostní kategorie A, jak je definováno v IEC 61226. Podle definice v IEC 61513 systémy I&C bezpečnostní třídy 1 jsou v zásadě určeny k podpoře funkcí kategorie A, ale mohou také podporovat funkce nižších kategorií. Avšak požadavky na systém jsou vždy určeny funkcemi nejvyšší používané kategorie. Tato norma stanovuje požadavky k dosažení vysoce spolehlivého softwaru. Zabývá se všemi stadii jeho vývoje a dokumentace, včetně požadavků, specifikací, návrhu, verifikace, validace a provozu.