Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50272-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 79505
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Batteries for use in portable appliances
Datum vydání 01.09.2007
Datum ukonèení platnosti 09.04.2021
Datum úèinnosti 01.10.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50272-42007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506456ČSN EN 50272-4 2007Z109.04.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506455ČSN EN IEC 62485-4 2019
Anotace

ČSN EN 50272-4 Tato norma poskytuje informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví osob při použití akumulátorových baterií, které se používají pro stejnosměrné napájecí systémy v přenosných přístrojích. Norma se týká komerčně dostupných akumulátorových baterií a bateriových systémů podle požadavků "Direktivy pro nízké napětí". Tato norma platí pro bezpečnostní hlediska spojená s umístěním, uspořádáním obvodů a provozem akumulátorových článků a baterií v přenosných přístrojích. Jsou stanoveny požadavky, které ukládají výrobcům přístrojů a akumulátorových baterií zabránit nesprávnému použití baterií během provozu přijetím ochranných opatření, která zabrání poranění osob v případě poruchy baterie a poskytnutím dostatečných informací uživatelům.