Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16000-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835801
Katalogové číslo 79430
Název dokumentu Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Anglický název Indoor air - Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)
Datum vydání 1.9.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.10.2007
Věstník vydání (měs/rok) 9/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 16000-52007
ISO 16000-52007
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16000-5 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí základní hlediska, která je třeba zvažovat při vypracování postupu měření těkavých organických látek (VOC) ve vnitřním ovzduší. Tato část normy propojuje dvě části uvedené normy, tzn. obecná východiska strategie odběru vzorku (uvedené v EN ISO 16000-1) a analytické postupy stanovení emisí těkavých organických látek ve vnitřním ovzduší a ve zkušební komoře aktivním odběrem vzorku na sorbent Tenax TA, tepelnou desorpcí a plynovou chromatografií za použití MS/FID detekce (uvedené v EN ISO 16000-6). Kromě dvou uvedených částí EN ISO 16000 obsahuje i odkazy na obecnější popis odběru vzorku těkavých organických sloučenin prosáváním sorpční trubicí, tepelná desorpcí a analýzu kapilární plynovou chromatografií uvedené v EN ISO 16017-1 a postupy difúzního vzorkování uvedené v EN ISO 16017-2. V příloze normy jsou uvedeny početné příklady organických sloučenin nalezených ve vnitřním ovzduší, které lze stanovit použitím EN ISO 16000-6. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.