Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 15169
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 838026
Katalogové číslo 79397
Název dokumentu Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech
Anglický název Characterization of waste - Determination of loss on ignition in waste, sludge and sediments
Datum vydání 1.9.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.10.2007
Věstník vydání (měs/rok) 9/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030.40 - Objekty a zařízení pro likvidaci a nakládání s odpadem
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 151692007
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15169 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním. Tento postup je použitelný pro všechny druhy odpadů, kalů a sedimentů. Ztráta žíháním je často používána k odhadu obsahu netěkavých organických látek v odpadech, kalech nebo sedimentech. Mělo by se poznamenat, že jakýkoliv obsah elementárního uhlíku a těkání organických materiálů nebo chemické reakce s anorganickými sloučeninami budou zahrnuty do ztráty žíháním.