Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81714-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013790
Katalogové èíslo 79314
Název dokumentu Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu
Anglický název Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 2: Specification for graphical symbols in a computer sensible form, including graphical symbols for a reference library, and requirements for their interchange
Datum vydání 01.09.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.50 - Grafické značky pro použití v informační technologii, telekomunikačních technických výkresech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.01 - Aplikace informační technologie obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81714-22007
IEC 81714-22006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58010ČSN EN 81714-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81714-2 ed. 2 Norma specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Specifikace fyzického formátu souboru, požadovaného k výměně, není v této normě obsažena. Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.