Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61537 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370400
Katalogové èíslo 79196
Název dokumentu Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
Anglický název Cable management - Cable tray systems and cable ladder systems
Datum vydání 01.09.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 615372007
IEC 615372006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65082ČSN EN 61537 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61537 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky pro systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů určené pro podepření a uložení kabelů a případně jiných elektrických zařízení v elektrických instalacích a/nebo v instalacích komunikačních systémů. Kde je to nutné, mohou být systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů použity pro oddělení nebo uspořádání kabelů do skupin. Tato norma neplatí pro systémy elektroinstalačních trubek, úložné a protahovací elektroinstalační kanály nebo pro jakékoliv proudovodné části.