Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50214 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347472
Katalogové èíslo 79162
Název dokumentu Ploché ohebné kabely s polyvinylchloridovým pláštěm
Anglický název Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables
Datum vydání 01.08.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 502142006
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82419ČSN EN 50214 ed. 2 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53508ČSN EN 50214 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50214 ed. 2 Tato norma zahrnuje konstrukci, požadavky a konkrétní zkušební metody pro ploché ohebné kabely s izolací a pláštěm z PVC s jmenovitým napětím Uo/U 300/500 V, pro použití v osobních a nákladních výtazích (pohyblivých schodech), a Uo/U 450/750 V pro všeobecná použití a pro zvláštní aplikace, jako jsou zdvižná zařízení a pojízdné jeřáby.