Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 79147
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors
Datum vydání 01.09.2007
Datum ukonèení platnosti 27.04.2014
Datum úèinnosti 01.10.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-5-542007
IEC 60364-5-542002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90332ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 2007Z127.04.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18318ČSN 33 2000-5-54 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90331ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 2012
Anotace

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 Norma je zaměřena na provedení uzemnění a pospojování v objektech a prostorech s elektrickými instalacemi. Doplňuje jednak požadavky ČSN 33 2000-4-41 z hlediska ochrany automatickým odpojením od zdroje a je také výchozím dokumentem pro pospojování prováděné z hlediska ochrany před elektromagnetickým rušením. V normě jsou uvedeny požadavky na ochranné vodiče a vodiče pro uzemnění (minimální průřezy a materiál).