Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 79145
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Anglický název Low voltage electrical installations - Part 6: Verification
Datum vydání 01.09.2007
Datum ukonèení platnosti 01.06.2019
Datum úèinnosti 01.10.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-62007
IEC 60364-62006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501749ČSN 33 2000-6 2007Z101.06.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69505ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501748ČSN 33 2000-6 ed. 2 2017
Anotace

ČSN 33 2000-6 Norma je zaměřena na provádění výchozích a pravidelných revizí v elektrických instalacích a na vypracování zpráv o revizích. Revize, a to výchozí i pravidelné se provádějí, aby se ověřilo, zda elektrická instalace je z hlediska své bezpečnosti vyhovující. To se považuje u výchozích revizí elektrických instalací za prokázané, jestliže instalace vyhovuje souboru ČSN 33 2000. Pokud se týká pravidelných revizí, považují se za bezpečné i ty elektrické instalace, které odpovídají předpisům a normám, podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována, pokud se ustanovení těchto předpisů a norem, nepovažují v době provádění revizí již za natolik zastaralá, že by podle nich provedené elektrické zařízení ohrožovalo zdraví, nebo bylo nebezpečné životu nebo by ohrožovalo bezpečnost věcí.