Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15237
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731081
Katalogové èíslo 79103
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény
Anglický název Execution of special geotechnical works - Vertical drainage
Datum vydání 01.08.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152372007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15237 Tato norma zavádí požadavky na provádění svislých drénů. Předmětem normy je zlepšování přirozených zemin, navážek, odpadů a kalů pomocí svislých drénů. Součástí normy jsou požadavky na plánování svislých drénů, průzkum staveniště a kvalitu materiálů. Norma stanovuje požadavky na návrh, výběr metody a způsob ověření návrhu svislých drénů. Norma určuje požadavky na provádění jednotlivých druhů svislých drénů. Podrobně stanovuje požadavky na zkoušení, dohled a monitoring nad prováděnými pracemi, určuje možné zkušební postupy, požadavky na provádění záznamů a požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí při provádění prací. Přílohy A a B podávají podrobný přehled o způsobu provádění a zásadách navrhování a zkoušení svislých drénů.