Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 79094
Název dokumentu Měřiče tepla - Část 2: Požadavky na konstrukci
Anglický název Heat meters - Part 2: Constructional requirements
Datum vydání 01.10.2007
Datum ukonèení platnosti 01.10.2007
Datum úèinnosti 01.11.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-22007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52901ČSN EN 1434-2 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81684ČSN EN 1434-2 2008
Anotace