Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-704 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 79051
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-704: Requirements for special installations or locations - Construction and demolition site installations
Datum vydání 01.08.2007
Datum ukonèení platnosti 18.05.2021
Datum úèinnosti 01.09.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7042007
IEC 60364-7-7042005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504590ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 2007Z118.05.2021
505906ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 2007Z218.05.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62133ČSN 33 2000-7-704 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505904ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 2018
Anotace

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Jednotlivé požadavky této části jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení dočasné elektroinstalace používané po dobu výstavby nových objektů či demolic stávajících.