Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-71+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 79032
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Datum vydání 01.07.2007
Datum ukonèení platnosti 31.05.2020
Datum úèinnosti 01.08.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-71+A12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506777ČSN EN 81-71+A1 2007Z101.09.2019
508019ČSN EN 81-71+A1 2007Z231.05.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73820ČSN EN 81-71 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507133ČSN EN 81-71+AC 2019
Anotace