Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10130
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420908
Katalogové èíslo 78949
Název dokumentu Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky
Anglický název Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming - Technical delivery conditions
Datum vydání 01.07.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 101302006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56375ČSN EN 10130+A1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10130 Tato norma se zabývá plochými výrobky z hlubokotažných, nízkouhlíkových ocelí válcovaných za studena, určených k tváření za studena. Obsahuje všeobecné technické dodací předpisy. Předmětem normy jsou ploché výrobky (plechy, svitky, podélně dělené svitky a pruhy) z hlubokotažných ocelí válcovaných za studena, bez povlaku, určených k tváření za studena. Výrobky jsou válcované v šířkách >= 600 mm o tloušťce minimálně 0,35 mm a tloušťce <= 3 mm. Předmětem normy nejsou úzké pásy válcované za studena a další ploché výrobky, pro které existují zvláštní normy (EN 10106, EN 10126, EN 10165, EN 10205, EN 10268, EN 10139 a EN 10209).