Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 17660-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 050326
Katalogové číslo 78941
Název dokumentu Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje
Anglický název Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints
Datum vydání 01.07.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.08.2007
Věstník vydání (měs/rok) 7/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 17660-12006
ISO 17660-12006
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 17660-1 Tato část ČSN EN ISO 17660 platí pro svařování nosných spojů ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli, v dílnách nebo na montáži. Stanovuje požadavky na materiál, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení. ČSN EN ISO 17660-1 také zahrnuje svarové spoje mezi tyčemi z betonářské oceli a jinými ocelovými součástmi, jakými jsou spojovací prvky a vložené kotvy, včetně prefabrikovaných celků. Nenosné spoje jsou obsaženy v ČSN EN ISO 17660-2. ČSN EN ISO 17660-1 neplatí pro tovární výrobu svařovaných sítí a příhradových nosníků na mnohobodových strojích pro bodové a výstupkové svařování. Požadavky této části ČSN EN ISO 17660 platí pouze pro staticky namáhané konstrukce. V informativních přílohách A až H jsou uvedeny požadavky na specifikace postupu svařování, na technické znalosti svářečského dozoru, tvary zkušebních vzorků, posouzení schopností výrobce ke svařování, způsob vyhodnocení zkoušek svarových spojů, příklad výrobního deníku, klasifikace smykové pevnosti nosných křížových spojů a příklady kombinací průměrů pro svařování křížových spojů u metod svařování 21 a 23.