Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 78895
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Anglický název Low voltage electrical installations - Part 4- 41: Protection for safety - Protection against electric shock
Datum vydání 01.08.2007
Datum ukonèení platnosti 07.07.2020
Datum úèinnosti 01.09.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-4-412007
IEC 60364-4-412005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85519ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 2007Z107.07.2020
503883ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 2007Z207.07.2020
504593ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 2007Z307.07.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505267ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 2007Opr.107.07.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55509ČSN 33 2000-4-41 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503882ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 2018
Anotace

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. Tato norma stanovuje podrobnější pravidla a požadavky na ochranu v elektrických instalacích, a to především v případě poruchy na elektrickém předmětu nebo připojovaném zařízení. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též pro určité případy požadavky na uplatnění doplňkové ochrany.