Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15221-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 762001
Katalogové èíslo 78740
Název dokumentu Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu
Anglický název Facility Management - Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti 01.04.2014
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.080.99 - Ostatní služby
91.040.01 - Pozemní stavby obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15221-22006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94112ČSN EN 15221-2 2014
Anotace

ČSN EN 15221-2 Tato evropská norma poskytuje návod na vypracování smluv o pracích Facility Managementu. Norma je vytvořena zejména pro FM-smlouvy mezi klientem a externím poskytovatelem FM-služeb.