Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10535
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 841050
Katalogové èíslo 78689
Název dokumentu Zvedáky pro přepravu osob se zdravotním postižením - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Hoists for the transfer of disabled persons - Requirements and test methods
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti 01.07.2022
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 11.180.10 - Pomůcky pro pohyb
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 105352006
ISO 105352006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57056ČSN EN ISO 10535 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514490ČSN EN ISO 10535 2022
Anotace

ČSN EN ISO 10535 Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zvedáky a soupravy podpory těla určené k přepravě osob se zdravotním postižením, jak jsou klasifikovány v ISO 9999:2002. Norma vychází ze studií prokazujících, že ošetřovatelské a pečovatelské profese ve zdravotnictví a v oblasti sociální péče zahrnují mnoho fyzicky náročných faktorů v péči a ošetřování osob se zdravotním postižením. Zvedáky nabízejí bezpečné podpůrné prostředky ke zvedání a přenášení, buď s pomocníkem nebo nezávisle. Požadavky této mezinárodní normy jsou formulovány vzhledem k potřebám jak tělesně postižených osob, tak i obsluhy používající zvedáky Tato mezinárodní norma neplatí pro zařízení, která přepravují osoby mezi dvěma podlažími budovy. Nezahrnuje metody pro určování stárnutí nebo korozi takových zvedáků a souprav.