Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60670-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370100
Katalogové èíslo 78673
Název dokumentu Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
Anglický název Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures
Datum vydání 01.07.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60670-222006
IEC 60670-222003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60670-22 Tato norma platí pro spojovací krabice pro přípojku (přípojky) a/nebo odbočku (odbočky).