Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 35 9759
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359759
Katalogové èíslo 78655
Název dokumentu Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení
Anglický název Live working - Guidelines for the installation and maintenance of optical fibre cables on overhead power lines
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC/TR 622632005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 35 9732 Tato norma se týká metodiky montáže optických kabelů na vodiče a zemnicí lana pro venkovní vedení vn, vvn a zvn. Tato technická zpráva byla vypracována v souladu s požadavky IEC 61477, pokud to bylo možné a zabývá se postupy instalace a údržby optických kabelů na venkovních elektrických vedeních. Zahrnuje: - zemnicí lano s optickými vlákny (OPGW); - fázové vodiče s optickými vlákny (OPPC); - optické nesené kabely (OPAC); - plně dielektrické samonosné kabely (ADSS). Optické kabely jsou považovány za jednokanálové a vícekanálové prvky obvodu běžně používané v jednotlivých zemích. Při montáži nebo údržbě výše uvedených typů optických kabelů na venkovní elektrická vedení je prioritní nezbytná opatrnost při zajištění bezpečnosti obsluhy.