Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61204-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351536
Katalogové èíslo 78653
Název dokumentu Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 7: Bezpečnostní požadavky
Anglický název Low voltage power supplies, d.c. output - Part 7: Safety requirements
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti 16.03.2021
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61204-72006
IEC 61204-72006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85617ČSN EN 61204-7 2007A1116.03.2021
505587ČSN EN 61204-7 2007Z116.03.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505586ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 61204-7 V této normě jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na jednotky napájecích zařízení vytvářející DC výstup (výstupy) s pomocným AC výstupem (pomocnými AC výstupy) nebo bez něho (nich), které jsou napájeny z AC nebo DC zdroje napětími do AC 600 V nebo DC 1 000 V.