Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1731
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832425
Katalogové èíslo 78638
Název dokumentu Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje
Anglický název Personal eye protection - Mesh eye and face protectors
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti 01.12.2022
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 17312006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26643ČSN EN 1731 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515397ČSN EN ISO 16321-3 2022
Anotace

ČSN EN 1731 Tato norma specifikuje materiály, konstrukci, funkční požadavky, zkušební metody a požadavky na značení pro prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje. Tato norma není vhodná pro prostředky k ochraně očí a obličeje pro použití proti rozstřikující se tekutině (včetně roztaveného kovu), riziku vyplývajících z horkých pevných částic, elektrických nebezpečí, infračervenému a ultrafialovému záření. Tato norma se netýká ani ochranných prostředků z pletiva, které se používají ve sportu např. v ledním hokeji nebo při šermu.