Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 303-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075303
Katalogové èíslo 78630
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW
Anglický název Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers equipped with a forced draught burner of nominal heat output not exceeding 1 000 kW
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 303-72006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 303-7 Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení pro konstrukci, bezpečnost a hospodárné využití energie standardních a nízkoteplotních kotlů na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou vybaveny hořáky s ventilátorem. Tyto kotle tvoří monoblok sestávající z kotlového tělesa a hořáku na plynné palivo s ventilátorem, přičemž celek je konstruován a uváděn na trh jako kompletní kotel. Tato evropská norma platí pro kotle provedení B23 o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW, o teplotě vody (teplonosné látky) při běžném provozu nejvýše 105 °C a o největším pracovním přetlaku na straně vody 8 bar. Tato evropská norma se týká pouze zkoušení typu.