Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 78618
Název dokumentu Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Anglický název Daylighting in buildings - Part 1: Basic Requierements
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87475ČSN 73 0580-1 2007Z1
501902ČSN 73 0580-1 2007Z2
508159ČSN 73 0580-1 2007Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55309ČSN 73 0580-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0580-1 Tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů budov denním světlem. Cílem je vytvořit pro uživatele budov zdravé prostředí z hlediska denního osvětlení, ušetřit provozní náklady za umělé osvětlení a co nejvíce využívat přirozeného denního světla, které je obnovitelným zdrojem. Norma stanoví základní kritéria pro hodnocení denního světla v budovách, stanoví limity těchto kritérií a stanoví ostatní podmínky pro užívání denního světla při návrhu a užívání budov z hlediska denního osvětlení.