Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 4507
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 744507
Katalogové èíslo 78601
Název dokumentu Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření
Anglický název Slip resistance of floor surface - Determination of friction coefficient
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5590ČSN 74 4507 1981
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 74 4507 Tato norma platí pro stanovení odolnosti proti skluznosti povrchů podlah laboratorním způsobem. Jde o rovinné zkoušení, kde zkoušený povrch je při měření v horizontální poloze a stanovuje se součinitel smykového tření. Účelem stanovení odolnosti proti skluznosti povrchu podlahy je zjištění vhodnosti povrchu podlahy pro bezpečný pohyb osob.