Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50470-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356137
Katalogové èíslo 78521
Název dokumentu Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C)
Anglický název Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50470-32006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507362ČSN EN 50470-3 2007A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50470-3 Tato evropská norma platí pro nově vyrobené statické činné elektroměry tříd A, B a C, které jsou určeny pro použití v bytových a obchodních prostorech a v lehkém průmyslu k měření činné elektrické energie střídavého proudu v sítích s kmitočtem 50 Hz. Stanovuje zvláštní požadavky a metody pro typové zkoušky. Platí pro statické činné elektroměry pro vnitřní a venkovní použití obsahující měřicí prvek a počítadlo(a) uzavřené ve společném pouzdře elektroměru. Platí rovněž pro indikátor(y) provozu a zkušební výstup(y). Tato norma v předmětu normy zahrnuje základní požadavky uvedené v příloze I a příloze MI-003 Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., o měřicích přístrojích.