Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14731
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050330
Katalogové èíslo 78497
Název dokumentu Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti
Anglický název Welding coordination - Tasks and responsibilities
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti 01.11.2019
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.01 - Svařování, tvrdé pájení a měkké pájení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 147312006
ISO 147312006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20299ČSN EN 719 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507810ČSN EN ISO 14731 2019
Anotace

ČSN EN ISO 14731 Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností tak, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Úkoly a odpovědnosti pracovníků působících v činnostech souvisejících se svařováním, jako je plánování, provádění, dozor a inspekce by měly být jednoznačně stanoveny. Norma určuje odpovědnosti a úkoly ve vztahu k jakosti zahrnuté do dozoru nad činnostmi souvisejícími se svařováním. V každé výrobní organizaci může být svářečský dozor vykonáván jedním nebo více pracovníky. Požadavky na svářečský dozor mohou být stanoveny výrobcem, smlouvou nebo výrobkovou normou.