Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50090-5-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368051
Katalogové èíslo 78491
Název dokumentu Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos
Anglický název Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 5-3: Media and media dependent layers - Radio frequency
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti 02.11.2018
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50090-5-32006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500480ČSN EN 50090-5-3 2007Z102.11.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500479ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 2016
Anotace

ČSN EN 50090-5-3 Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro vysokofrekvenční přenos zařízení a systémů HBES multifunkčním sběrnicovým systémem, v němž jsou veškeré funkce decentralizovány, distribuovány a spojovány prostřednictvím společného komunikačního procesu. Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, jsou uvedeny v ČSN EN 50090-4-1.