Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60076-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 78456
Název dokumentu Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou
Anglický název Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60076-132006
IEC 60076-132006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60076-13 Tato část souboru norem IEC 60076 se vztahuje na transformátory s vlastním chráněním, plněné kapalinou a s přirozeným chráněním, s vinutím pro vysoké a nízké napětí a jmenovité výkony od 50 kVA do 1 000 kVA pro vnitřní a venkovní použití, které mají primární napětí s nejvyšším napětím pro zařízení do 24 kV a sekundární napětí s nejvyšším napětím pro zařízení do 1,1 kV. Tyto transformátory jsou vybaveny zařízením pro vlastní chránění a pro odpojení za účelem ochrany prostředí, majetku a osob a zamezujícím jakékoliv poruše sítě vysokého napětí v důsledku vnitřní poruchy transformátoru. Transformátory, kterých se týká tato norma, vyhovují příslušným požadavkům předepsaným v normách souboru IEC 60076. Norma obsahuje informace o elektrických charakteristikách, pokud jde o nejvyšší napětí pro zařízení, impedance nakrátko, izolační hladiny a dielektrické zkoušky, meze oteplení a schopnosti přetížení. Dále jsou uvedeny požadavky na zařízení vlastní ochrany, provozní požadavky, princip koordinace a mechanické požadavky. Norma uvádí seznam a klasifikaci výrobních kusových zkoušek, zkoušek typových a speciálních a jejich popis.