Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13836
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075329
Katalogové èíslo 78454
Název dokumentu Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW
Anglický název Gas fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 300 kW, but not exceeding 1 000 kW
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138362006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13836 Tento dokument platí pro kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění, které jsou výrobcem označeny jako kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW. Norma stanovuje požadavky a metody zkoušení týkající se zejména konstrukce, bezpečnosti, vhodnosti pro daný účel a hospodárného využití energie a také třídění a označování těchto kotlů, které jsou vybaveny atmosférickými hořáky, atmosférickými hořáky s ventilátorem a hořáky s úplným předmísením.