Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730036
Katalogové èíslo 78375
Název dokumentu Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Anglický název Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1998-32005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85367ČSN EN 1998-3 2007Z1
93115ČSN EN 1998-3 2007Z2
94910ČSN EN 1998-3 2007Z3
80944ČSN EN 1998-3 2007NA ed. A01.01.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87336ČSN EN 1998-3 2007Opr.1
94912ČSN EN 1998-3 2007Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74538ČSN EN 1998-3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1998-3 ČSN EN 1998-3 uvádí kritéria pro hodnocení existujících konstrukcí pozemních staveb z hlediska zemětřesení. Popisují se postupy výběru nezbytných opatření pro opravy konstrukcí a pro navrhování zesilování, včetně návrhu konečných rozměrů nosných částí a jejich přopojení k existujícím nosným prvkům. Informativní přílohy A, B a C obsahují doplňující informace pro hodnocení pozemních staveb ze železobetonu, oceli, ocelobetonu a zdiva a také pro jejich modernizaci.