Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 7616-4B2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347616
Katalogové èíslo 78357
Název dokumentu Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 4: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.1 - Oddíl B2: Vícežilové kabely 750 V s kovovým obalem a bez kovového obalu
Anglický název Multicore and multipair cable for installation above and below ground - Part 4: Multicore and multipair halogenated cables complying with HD 405.1 - Section B2: 750 V multicore cables with and without a metallic covering
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 627.4B2 S11996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50071ČSN 34 7616 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 7616-4B2 Tato norma určuje požadavky a rozměry vícežilových kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm. Tyto kabely jsou určeny pro použití tam, kde kombinace okolní teploty a teplota zvýšená procházejícím proudem nepřekračuje teplotu v ustáleném stavu 70 C a teplotu při zkratu 160 C . Tato norma zahrnuje: (i) 5 až 37 žilové kabely s měděnými jádry a s kovovým obalem. (ii) 5 až 37 žilové kabely s měděnými jádry a bez kovového obalu.