Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730036
Katalogové èíslo 78269
Název dokumentu Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Anglický název Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1998-22005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84312ČSN EN 1998-2 2007A1
85366ČSN EN 1998-2 2007Z1
89954ČSN EN 1998-2 2007A2
92805ČSN EN 1998-2 2007Z2
80949ČSN EN 1998-2 2007NA ed. A01.01.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87340ČSN EN 1998-2 2007Opr.1
89508ČSN EN 1998-2 2007Opr.2
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75788ČSN EN 1998-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1998-2 ČSN EN 1998-2 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnosti, konstrukční zásady a seizmickou izolaci. Ustanovení ČSN EN 1998-2 jsou definována pro navrhování nových mostů, včetně pilířů, opěr, mostních křídel, apod. a jejich základových konstrukcí.