Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-1-3+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 78115
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-3: Bezpečnost - Spotřebiče se sklokeramickou varnou deskou
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 1- 3: Safety - Appliances having a glass ceramic hotplate
Datum vydání 01.04.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-1-3+A12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70017ČSN EN 30-1-3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 30-1-3 +A1 Tato evropská norma stanoví konstrukční a provozní vlastnosti, zkušební metody a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, které jsou definovány v EN 30-1-1:1998 a v EN 30-1-1:1998/A1:1999; tyto spotřebiče mají jeden nebo několik uzavřených plotnových hořáků pod sklokeramickou deskou, dále jen "spotřebiče". Norma neobsahuje bezpečnostní a požadavky zkušební metody, které jsou specifické pro pečicí trouby a/nebo rožně s nucenou konvekcí. Není-li dále stanoveno jinak, platí tato norma pro spotřebiče nebo jejich funkční uzly, ať jsou volně stojící nebo tvoří součást spotřebiče, a to i tehdy, jestliže jiné topné funkční uzly spotřebiče využívají elektrickou energii (např. kombinované sporáky na plynná paliva a elektrickou energii). Tato norma obsahuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti zařízení zabudovaného ve spotřebiči v souvislosti se spalováním plynného paliva. Neobsahuje požadavky týkající se elektrické bezpečnosti elektricky ohřívaných funkčních uzlů jejich příslušného zařízení1).