Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14188-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736151
Katalogové èíslo 77977
Název dokumentu Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár
Anglický název Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for preformed joint seals
Datum vydání 01.04.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14188-32006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75581ČSN EN 14188-3 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14188-3 Tato norma stanoví požadavky pro těsnící profily do spár zhotovené z vulkanizované pryže pro cementobetonové kryty pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Jsou uvedeny rovněž požadavky pro hotové těsnící profily. Tato norma platí pro těsnící profily do spár používané při stavbě a údržbě cementobetonových krytů.